Team

Principal
Enzo Eusebi

Main Team
Fabio Varese
Piero De Angelis
Yuri Consorti

Staff - Nothing Studio Workshop 2013
Giammario Volatili
Roberto Alesi
Jessica Angeloni
Emiliano Capasso
Serena Armandi
Serafino D'Emidio
Jonathan Galli
Edoardo Bruno
_____________________________________

Staff 2012
Pierpaolo Filipponi 
Anastasia Ferrucci
Valeria Pompa
Mirella Casimirri
Gui Lin

Staff 2011
Mirko Mugione
Pierpaolo Filipponi 
Filippo Tiriduzzi 
Roberto Turtł
Natascia Marinucci
Maria Grazia Fioravanti

Gui Lin

Staff 2010
Mirko Mugione
Pierpaolo Filipponi 
Filippo Tiriduzzi 
Roberto Panici
Daniele Galloppo
Maria Grazia Fioravanti
Matteo Messina
Mi Mei Mei

Gui LinMa Li Na

Staff 2009
Mirko Mugione
Matteo Neroni
Marco Rosati
Wang Yuan
Mi Mei Mei
Gui Lin
Ma Li Na
Ke Zhi Qiang
Zhou Gang
Hong Guang Yun
Wang Xin Di
Kong Xiang Bing
Chen Ran
Liu Xiao Lin